November 2014

 1. Hora Krishna samanta
  Pub. Date: November 30, 2014
  Paper No:
  048
 2. Salamatu Umar Aliyu, Jamilu Tijjani Ahmad, Adetoyeje Y. Oyeyemi
  Pub. Date: November 30, 2014
  Paper No:
  047
 3. Pallav Kaushik Deshpande, Anupam Kumar Pathak and Ragini Gothalwal
  Pub. Date: November 30, 2014
  Paper No:
  051
 4. Chittibabu, B.
  Pub. Date: November 30, 2014
  Paper No:
  071